Regler

NET-Dialog er et email- og konferencesystem, der ejes af Lynx Media A/S.

Systemet fungerer som intranet, extranet og/eller internetpræsentation for en bred vifte af organisationer, paraplyorganisationer og virksomheder.

Som i ethvert andet fællesskab finder man også her en række skrevne og uskrevne regler for, hvordan man bør opføre sig.

Følgende regler og retningslinier gælder generelt for NET-Dialog, dvs ved kommunikation mellem brugerene i de åbne fælles konferencer, ved kommunikation til Internet og ved kommunikation direkte mellem brugere.

De enkelte organisationer kan naturligvis have supplerende regler for kommunikation i deres egne konferencer.

Hvem kan få adgang til NET-Dialog

Alle personer, der tilmeldes af en organisation, der har en aftale med Lynx Media A/S om brugeroprettelse på NET-Dialog.

Kontakt din organisation, hvis du er i tvivl.

Organisationernes ansvar

Den enkelte organisation har ansvaret for sine egne konferencer samt oprettelse, nedlæggelse og ændringer af egne brugere.

Organisationen skal udpege en eller flere personer, der i det daglige fungerer som kontaktperson(er) mellem NET-Dialogs centrale driftspersonale og organisationen samt virksomhedens område på NET-Dialog.

Konferencerne oprettes, udvikles og styres af organisationens konferenceadministrator, medmindre aftalen mellem Lynx Media A/S og organisationen inkluderer konferenceoprettelse og -nedlæggelse udført af Lynx Media A/S. I så fald styres og udvikles organisationens konferencer af ordstyrere udpeget af organisationen.

Organisationen og dennes udpegede konferenceadmin og/eller ordstyrer er ansvarlig for udviklingen af indholdet i organisationens konferencer.

En organisation er ikke ansvarlig for, hvad de enkelte brugere offentliggør i konferencer på NET-Dialog. Men organisationen har pligt til at gribe ind, hvis de gøres opmærksom på, at deres brugere overtræder disse regler eller gældende lovgivning.

Organisationens brugere oprettes, supporteres og nedlægges af organisationens brugeradministrator, medmindre andet er aftalt mellem organisationen og Lynx Media A/S.

Lynx Media A/S har ansvaret i forhold til fælles konferenceområdet "Om NET-Dialog" samt konferencer herunder, og kan på baggrund af en brugers overtrædelser indføre de administrative begrænsninger for delvis eller helt at lukke brugerens konto uden godtgørelse til brugerens organisation eller brugeren selv.

Dit ansvar

Ved kontoens oprettelse giver din organisation dig et personligt brugerID og et kodeord, der er din adgangskode til NET-Dialog.

Kontoen er personlig og brugerID og kodeord bør derfor opbevares betryggende. Dit kodeord må ikke udleveres til andre.

Du kan til enhver tid ændre dit kodeord, og vi opfordrer dig til at ændre det første gang, du går ind på NET-Dialog. Har du mistanke om at nogle kender dit kodeord, bør du straks ændre det.

Husk, at hvis du vælger at skrive dit brugerID og kodeord ind i opkaldsprogrammet, kan enhver, der har adgang til din computer, få adgang til NET-Dialog i dit navn. Her gælder samtidig, at du ikke må gemme kodeord på og benytte automatisk login fra maskiner, som andre personer har adgang til.

Du er ansvarlig for alle handlinger på systemet, som udføres i dit navn - det vil sige med dit brugerID og kodeord. Vi gør dig opmærksom på, at Lynx Media A/S ikke har nogen som helst mulighed for at konstatere et eventuelt misbrug af dit brugerID.

Du må ikke uden forudgående skriftlig aftale med Lynx Media A/S bruge NET-Dialog kommercielt til annoncering af produkter eller tjenesteydelser. Kontakt din organisation, hvis du er i tvivl om hvorvidt dette indgår i organisationens NET-Dialog aftale.

Du er personligt ansvarlig for indlæg, breve, websider og lignende bragt på eller via NET-Dialog. Din brug af NET-Dialog skal naturligvis overholde gældende dansk og international lov, herunder loven om ophavsret.

Din konto kan automatisk og uden varsel blive slettet, hvis du ikke logger på NET-Dialog over en periode på tre måneder. Dette gælder ikke brugere i organisationer, der har en NET-Dialog aftale om brugergrupper uden udløb.

Hvis din konto slettes grundet inaktivitet, skal du have genoprettet din konto ved hos den organisation, du er tilmeldt.

Derudover kan følgende medføre begrænsning/lukning/sletning af din konto:

  • hvis din organisation lukker din konto ifm. ophør af den ene eller anden karakter
  • hvis du udsender SPAM (det vil sige uopfordrede masse udsendelser, herunder, MLM, kædebreve (af enhver art) og pyramidespil)
  • hvis du benytter din konto til at chikanere andre brugere eller internetbrugere med uønsket post i deres mailbox
  • hvis du overtræder gældende lovgivning
  • hvis du gentagne gange trods advarsel overtræder NET-Dialog retningslinier.

Registrerede brugere kan altid finde den nyeste opdatering af regler og retningslinier på NET-Dialog i konferencen "Om NET-Dialog" > "Hjælp" > "Brugervejledning".